Doelstellingen ElecHydro

ElecHydro levert een bijdrage aan de wereldwijde energietransitie. Wij doen dit met een nieuwe generatie innovatieve electrolysers op basis van de Anion Exchange Membrane-technologie (AEM). Ons doel is om hoog efficiënte, volledig regelbare en duurzame elektrolyse systemen te ontwikkelen waarmee tegen de laagst mogelijk kosten groene waterstof kan worden geproduceerd.

Deze concurrerende propositie komt tot stand door toepassing van innovatieve technologieën die leiden tot een betere aansluiten op duurzame energiebronnen en een hoger rendement. Met opschaling van de productie van de electrolyser stacks naar serie- en massaproductie worden verdere prijsdalingen gerealiseerd. Hiermee wordt het mogelijk om groene waterstof economisch haalbaar te produceren én op grote schaal toe te passen om zo de transitie naar schone en duurzame energie mogelijk te maken.

Versnelling energietransitie

De AEM-elektrolyse technologie biedt grote voordelen ten opzichte van andere waterstof technologieën. Die voordelen hebben betrekking op de efficiency, regelbaarheid en reactiesnelheid. Daarnaast stelt de AEM-technologie lagere eisen aan het gebruikte water, zijn er weinig tot geen schaarse metalen nodig en is het systeem een stuk duurzamer. Materiaalkeuze en ontwerp maken onze systemen tevens eenvoudig recyclebaar.

De voordelen van de AEM-technologie zijn evident. Tegelijk is de AEM-technologie nog volop in ontwikkeling. Door de onderscheidende eigenschappen van deze techniek, met name op het gebied van efficiëntie en regelbaarheid van het systeem verder te ontwikkelen, bieden wij een uniek product dat een versnelling van de energietransitie met groene waterstof mogelijk maakt.

ElecHydro levert en ontwikkelt elektrolyse systemen op basis van de AEM-technologie met de volgende Unique Selling Points:

  • Regelbaarheid van het systeem van 0% tot 100% Dat maakt het systeem bij uitstek geschikt om te combineren met intermitterende bronnen als zon- en windenergie.
  • Opstartsnelheid van het systeem binnen één minuut Ook dit is van belang voor de combinatie met intermitterende bronnen als zon- en windenergie.
  • Vergelijkbare of hogere efficiency dan vergelijkbare technologieën Dit op zowel stack- als systeemniveau ( > 80% systeemefficiency)
  • Lage kostprijs en volledig recyclebaar (cradle to cradle). Dit doen we door weinig of geen gebruik te maken van edele metalen als iridium en platinum, een eenvoudigere assemblage stack, en een minder complexe Balance of Plant (BoP).