Ons verhaal

Onze energievoorziening moet worden verduurzaamd om de negatieve effecten van ons energiegebruik terug te dringen. Er worden stappen gezet, maar bij de opschaling van groene energie dienen zich ook nieuwe uitdagingen aan. Zo is de beschikbaarheid van zon- en windenergie niet voorspelbaar én is ons elektriciteitsnet niet ingesteld op grootschalige decentrale energieproductie. Verschillende concepten kunnen een bijdrage leveren aan oplossingen hiervoor. Waterstof speelt hierin een sleutelrol.

Onze zoektocht naar oplossingen leidde ons naar de AEM-technologie. Deze Anion Exchange Membrane-technologie heeft zeer aantrekkelijke eigenschappen. Op basis de verdere ontwikkeling van deze onderscheidende waarden hebben we een ambitieus businessplan ontwikkeld.

De voordelen van de AEM-technologie zijn onder andere de volledige regelbaarheid, een hoge efficiency en de onafhankelijkheid van schaarse metalen.

De regelbaarheid maakt de technologie bij uitstek geschikt om te combineren met intermitterende bronnen als zon- en windenergie. De efficiency is gelijk of beter dan die van vergelijkbare elektrolyse technologieën. Doordat weinig tot geen schaarse metalen nodig zijn, ontstaat geen afhankelijkheid en kan de kostprijs laag gehouden worden.

We laten onze AEM-stacks testen om de voordelen van de technologie voor de energietransitie met gecertificeerde data aan te tonen. Ook onderzoeken wij hoe we gesignaleerde verbeterpunten van deze technologie kunnen oplossen. Hierdoor kan het volledige potentieel van de technologie worden gerealiseerd.

Onze missie is het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van hoog efficiënte elektrolyse-systemen die door regelbaarheid, rendement en flexibiliteit de beste prestaties leveren bij intermitterende energiebronnen en zo bijdragen aan de versnelling van de energietransitie.